wij kapitaliseren uw visie

businesscase

"Een businesscase of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project." - bron: wikipedia

kosten - Kosten zijn niet alleen directe uitgaven maar ook afschrijvingen op investeringen en rentekosten van financiering. In veel businesscase worden deze verschillende kostensoorten nogal eens door elkaar gehaald of allemaal op een hoop kosten gegooit. Gewenste terugverdientijd van een project, daarop aangepaste afschrijvingstermijnen en toegepaste financiering zijn belangrijke variabelen bij het bepalen van de kosten.

baten - Periodieke baten, onregelmatige baten en eenmalige baten moeten allemaal bepaald worden voor de beoordelingsperiode van het project. In de zorg worden baten veelal bepaald door PXQ berekening op basis van afgesproken volumes en tarieven. Ook dit kan gemodelleerd worden zodat baten snel en betrouwbaar worden berekend.

risico's - In veel businesscases wordt uitgegaan van slechts een toekomstscenario. Beter is om verschillende scenario's door te rekenen en de verwachting op realsiatie per scenario in een weging mee te nemen. Zo wordt snel duidelijk wat het risicoprofiel is. Als het meest negatieve scenario nog steeds tot een positief resultataat leidt is het risico minimaal.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties