wij kapitaliseren uw visie

zorglocaties

Door externe ontwikkelingen als de wens om langer zelfstandig te blijven wonen (markt) en het verdwijnen van lichte zorgindicaties met verblijf (overheidsbeleid) worden zorgorganisaties steeds vaker geconfronteerd met leegstand in hun verzorgings- en verpleegtehuizen. Omdat ook de vergoeding van huisvesting nu direct gekoppeld wordt aan de cliënten die verblijven (NHC), geeft dat problemen als de huisvestingslasten gelijk blijven (rente+afschrijving, onderhoud, huur).

Door voor deze zorglocaties te zoeken naar alternatieve strategieën kan een (toekomstige) negatieve exploitatie mogelijk worden omgebogen naar een neutrale of zelfs positieve exploitatie. Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn: verkoop, sloop+nieuwbouw, herbestemming, huuraanpassing en doelgroepaanpassing.

In de business case zorglocaties wordt iedere mogelijke strategie nader ingevuld op basis van een verwacht toekomstscenario. Alle (des)investeringen en periodieke kosten en baten voor de totale toekomstige exploitatieperiode  worden ingeschat. Doorrekening in een rekenmodel laat het resultaat zien uitgedrukt in bedrijfswaarde. Zo kan de haalbaarheid van mogelijke strategieën worden bepaald en kunnen keuzes worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl