wij kapitaliseren uw visie

data analyse

Onze ervaring is dat iedere organisatie een schat aan data bezit. Administraties op het gebied van productie, financiën en personeel worden dagelijks bijgehouden door eigen professionals. Iedere administratie dient een specifiek doel, maar juist het combineren van data uit alle administraties leidt tot verrassende inzichten. Big Data analyse op microniveau!

beschikbaarheid - Welke data zijn beschikbaar? In welke vorm worden ze aangeboden? Welke datastructuur in termen van tabellen, velden en records is aangebracht? Vragen die in de eerste stap van data analyse belangrijk zijn: Zonder input geen output.

betrouwbaarheid - Wat is de waarde van de data? Hoe actueel en betrouwbaar zijn ze? Worden ze regelmatig ververst als dat nodig is? Uit welke bron komen ze? Het heeft geen zin te modelleren en te analyseren met data die niet betrouwbaar zijn.

bruikbaarheid - Welke data zijn relevant voor het doel? welke zeker niet? wat gebeurt er met data in de analysefase? zijn daar alle beschikbare data voor nodig? Gebruik en analyseer alleen die data die echt nodig zijn, de rest geeft alleen maar ruis en overbodige informatie.

bewerkbaarheid - Zijn de data numeriek, tekstueel of beiden? Met de eerste kan gerekend worden met de andere zeer beperkt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties