wij kapitaliseren uw visie

modelleren

Onze kwantitatieve aanpak van opdrachten vraagt om specifieke rekenmodellen. Wij maken bij ons werk uitsluitend gebruik van rekenmodellen die we zelf ontwikkelen. Deze applicaties zijn bij voorkeur SAAS oplossingen die zowel door ons als door onze klanten eenvoudig vanaf iedere locatie gebruik kunnen worden.

stap 1 - Het maken van een rekenmodel gaat in stappen. Het begint met het formuleren van een doel. Wat wordt de output, wat is aan data beschikbaar voor input en welke algoritmes gaan we onwikkelen? In deze fase wordt een rekenmodel als concept in PowerPoint vormgegeven. Dat concept kan soms al heel gedetailleerd zijn met mogelijke interfases en dashboards die gemaakt gaan worden.

stap 2 - In de volgende stap wordt het concept uitgewerk in een werkend rekenmodel in Excel. Hier kunnen ook daadwerkelijk data worden ingevoerd. Bewerkingen kunnen worden uitgevoerd en selecties kunnen worden gemaakt. De resultaten worden getoond in tabellen, grafieken, indicatoren etcetera. Het Excel rekenmodel is op zich een af product.

stap 3  - Indien gewenst kan het rekenmodel in stap 3 verder ontwikkeld worden in Apex Oracle. De voordelen van een robuust rekenmodel dat niet hoeft te worden geinstalleerd en overal toegankelijk is moeten dan wel opwegen tegen de hogere kosten om dit te realiseren.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties