wij kapitaliseren uw visie

subsidie

Voor innovaties zijn vaak subsidies beschikbaar. Vaak is bij organisaties niet bekend op welke subsidies zij een beroep kunnen doen. Dat is jammer, want het weerhoudt misschien de organisatie om innovatieve investeringen te doen.

zorginfrastructuur - Voorheen de beleidsregel zorginfrastructuur, nu de subsidieregeling zorginfrastructuur, is speciaal voor het ondersteunen van infrastructuur die gebruikt wordt voor extramurale thuiszorg. Kosten voor ICT, teamposten, mobiele telefonie en zorgapplicaties worden met deze subsidie deels vergoed. Hiervoor dient door een zorginstelling wel een onderbouwde aanvraag met een berekening van kosten te worden ingediend. Wij hebben ruime ervaring met deze aanvragen en succesvolle toekenningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties