wij kapitaliseren uw visie

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor bedrijven

Commerciele organisaties opereren op een steeds groter speelveld. Globalisering maakt dat potentiele klanten over de hele wereld zitten maar ook dat concurentie overal vandaan kan komen. Technologische ontwikkelingen op ieder gebied gaan steeds sneller. Wat vandaag 'state of the art' is, is morgen alweer achterhaald.

Hoe kan een bedrijf overleven in zo'n omgeving? In ieder geval door de goede dingen te doen en door de dingen goed te doen. Permanente innovatie is daarbij de sleutel tot succes. Maar wat zijn 'de goede dingen' en wanneer doe je 'de dingen goed'? Innovatie is mooi, maar kost veel geld en aandacht.

De goede dingen doen. Geen wonder dat projecten altijd eerst onderzocht worden op haalbaarheid in een business case. Wat is nodig in termen van tijd en geld? Wat zijn de te verwachten opbrengsten? Wat is de kans dat het project slaagt of faalt?  

De dingen goed doen. Een goed idee is nog geen goed product. De uitvoering is zeker zo belangrijk. Het lean en mean inrichten van bedrijfsprocessen is dan essentieel voor succes. Hoe ga je dat doen? Wat is daarvoor nodig? Welke stappen neem je om zover te komen?

TeamM heeft 2 applicaties ontwikkeld die bedrijven ondersteunen bij het beoordelen van business cases en het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen:

Met applicatie Scenarioplanner© maakt een bedrijf exploitatieprognoses voor individuele business cases en voor het bedrijf als totaal. De begroting, activa en financiering van het bedrijf vormen de basis. Toekomstige projecten en verwachtte veranderingen zijn de aanvulling. De ontwikkeling van balans, exploitatie, kasstromen en ratio's zijn het resultaat. Door eenvoudige selectiefuncties kunnen snel verschillende scenario's worden doorgerekend en met elkaar worden vergeleken.

Uurwerk© is de applicatie voor het maximaal efficient roosteren en inplannen van (flex)medewerkers op basis van benodigde capaciteit. Het primaire bedrijfsproces en wat daar aan inzet van FTE nodig is staat centraal. Planners, teams en medewerkers kunnen snel en eenvoudig anticiperen op fluctuaties in de capaciteitsvraag, verlof en verzuim.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl