wij kapitaliseren uw visie

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

voor de lokale overheid

Vanaf 2015 hebben gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein gekregen. Zij moeten nu zorgtaken als begeleiding en persoonlijke verzorging gaan toewijzen, organiseren en financieren. De doelgroepen zijn vooral ouderen met een zorgvraag en jongeren die nu ondersteund worden door bijvoorbeeld jeugdzorg.

Om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren krijgen gemeenten meer budget. Tegelijkertijd wordt er op dit budget een korting doorgevoerd ten opzichte van de rijksbudgetten van voor 2015. Uitgangspunt hierbij is dat gemeentes dichter bij de burgers staan en daardoor effectiever en efficienter zorg kunnen leveren.

Team M heeft drie applicaties ontwikkeld voor gemeenten om de uitvoering van deze nieuwe taken te optimaliseren, te monitoren en te prognosticeren.

PRM© - Voor het prognosticeren van de kosten en baten in scenario's is PRM 3D ontwikkeld. Met het PRM 3D heeft een gemeente een geavanceerde webbased applicatie waarmee antwoord wordt gegeven op vragen als: Hoeveel geld krijg een gemeente en hoeveel zorg moet zij daarvoor gaan leveren? Wat is het financiële resultaat? Welke maatregelen kunnen worden genomen om de kosten te verlagen of aanspraken te beperken? Wat is het effect van het invoeren van een eigen bijdrage? Kan de begroting sociaal domein sluitend worden gemaakt?

FIM 3D© - Om grip te houden op alle kasstromen binnen het sociale domein en tijdig te kunnen ingrijpen is de applicatie FIM 3D ontwikkeld. Hiermee is continu zicht op budgetten, contracten, realisatie en facturatie mogelijk op wijk en op gemeenteniveau.

DCA© - DCA is secifiek ontwikkeld om declaraties van zorgleveranciers te beoordelen. Deze beoordeling gebeurt op vooraf ingestelde criteria en op basis van relevante brondata van de gemeente. Per declaratie en declaratieregel wordt door DCA aangegeven of deze afgekeurd wordt en wat de reden daarvoor is. Alle declaraties worden, inclusief beoordeling, opgeslagen in een centrale database.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl