wij kapitaliseren uw visie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor zorginstellingen

Er is veel aan de hand in de zorg. Beschikbare budgetten staan onder druk en opvattingen over zorgverlening veranderen. Zorginstellingen reageren daarop door kosten te besparen en door hun werkorganisatie anders in te richten. Ook kijken ze sterk naar de verandering van de zorgvraag in de toekomst. Veranderingen van zorgproducten en van volumes vragen om een andere inzet van mensen, gebouwen en diensten. Daar willen ze tijdig op anticiperen.

Dit gebeurt nu bijvoorbeeld door het vervangen van een traditioneel gelaagde organisatie door zogenaamde zelfsturende teams. Teams met eigen verantwoordelijkheden die meer gefaciliteerd dan gestuurd worden door het management van de zorginstelling.

Bij alle interen en externe veranderingen is het belangrijk om financieel overzicht op langere termijn te behouden. De marges zijn als altijd klein, een positief resultaat kan zo maar negatief worden. Nieuwe initiatieven moeten dan ook zowel op zich zelf (busines case) als onderdeel van het totaal (zorginstelling) beoordeeld worden.

Team M heeft twee applicaties ontwikkeld voor zorginstellingen om financiele prognoses te maken en om een veranderende organisatie te faciliteren bij het maken van roosterplanningen.

Met applicatie Scenarioplanner© maakt een zorginstelling exploitatieprognoses voor individuele business cases en voor de stichting als totaal. De begroting, activa en financiering van de zorginstelling vormen de basis. Toekomstige projecten en verwachtte veranderingen zijn de aanvulling. De ontwikkeling van balans, exploitatie, kasstromen en ratio's zijn het resultaat. Door eenvoudige selectiefuncties kunnen snel verschillende scenario's worden doorgerekend en met elkaar worden vergeleken.

Uurwerk© is de applicatie voor het maximaal efficient roosteren en inplannen van (flex)medewerkers op basis van berekende capaciteit. Het primaire zorgproces en wat daarbij aan inzet van FTE nodig is staat centraal. Planners, teams en medewerkers kunnen snel en eenvoudig anticiperen op fluctuaties in de capaciteitsvraag, verlof en verzuim.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl