wij kapitaliseren uw visie
.

Sociaal Domein: declaraties zonder de juiste beschikkingen, wat nu?   jan 21, 2016

Constateert u als gemeente ook grote verschillen tussen de door u afgegeven Jeugdzorg beschikkingen en de ontvangen declaraties van uw zorgaanbieders? Heeft u inmiddels al zicht op alle jeugdzorgcliënten die binnen uw gemeente in zorg zijn?

Het afgelopen jaar hebben zowel gemeenten als zorginstellingen zich ingespannen om de basisadministratie op orde te krijgen. Ondanks deze inspanningen hebben veel gemeenten nog steeds geen zicht op alle cliënten in de Jeugdzorg en zijn er nog steeds (grote) verschillen tussen wat ze volgens hun cliëntenadministratie zouden verwachten aan declaraties en wat ze daadwerkelijk aan declaraties van zorgaanbieders ontvangen hebben. Het probleem ligt niet alleen bij de backoffice van de gemeente, maar ook bij de administratie van de zorgorganisatie. Onjuiste, onvolledige administratie (o.a. van DBC’s) of andere interpretaties van beschikkingen hebben geleid tot de verschillen. De grote vraag is dan: hoe lossen we dit op ?

onze aanpak - Team M en Vanberkel Professionals hebben een effectieve aanpak ontwikkeld om samen met  gemeenten en zorgaanbieders tot een oplossing te komen. Onze aanpak gaat uit van een aantal logische stappen en maakt gebruik van de analysesoftware Team M:

stap 1: verschillen analyse - In stap 1 worden de cliënten uit de basisadministratie van de gemeente vergeleken met de cliënten uit de basisadministratie van de zorgaanbieders. Daarnaast worden de beschikkingen van cliënten vergeleken met de geleverde zorgarrangementen van cliënten. De analysemodellen van Team M bieden snel een inzicht in de verschillen tussen de administraties.

stap 2: aanpassen in bronsystemen - Overleg met elke zorgaanbieder om verschillen te duiden. Deze verschillen dienen te worden aangepast in de bronsystemen van de gemeente en de zorgaanbieder.

stap 3: opstellen en doorgronden van protocol van berichtenverkeer - In overleg met zorgaanbieders opnieuw vaststellen van inhoud van beschikking, zorgarrangement en start- en stop zorgmoment. Dit is bedoeld om toekomstige beschikkingen synchroon te laten lopen met de geleverde arrangementen door zorgaanbieders.

Meer weten?: Team M en Vanberkel Professionals willen u graag bijstaan met hun kennis en analysemodellen. Team M  gebruikt hierbij uitgebreide kennis over de inhoud van de zorgproducten (WMO, jeugdzorg en GGz) en de administratieve processen bij de zorgaanbieders. Tevens hebben onze organisaties veel ervaring opgedaan bij gemeenten in het bieden van oplossingen ten aanzien van de gedecentraliseerde zorg. Tot onze klanten behoren o.a. de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Delft, Arnhem, Schiedam, Hoorn, Leeuwarden, Schiedam, Venlo en Oosterhout. Bel of mail voor een afspraak met Bart en Hugo: b.meeuwis@teamm.nl en h.drolsbach@vbprofs.nl

Terug naar overzicht