wij kapitaliseren uw visie
.

Trivium Meulebelt Zorg kiest voor UURWERK©   apr 3, 2017

TMZ was al tijden op zoek naar een product dat deze drie onderdelen van de planning in één oplossing ondersteunt. Met UURWERK© heeft TMZ gekozen voor een gebruiksvriendelijke en optimale oplossing voor een gecombineerde inramurale en extramurale instelling. 


Lees meer

Carinova kiest voor Uurwerk© voor planning en roostering   nov 24, 2016

De integrale oplossing van capaciteitsplanning op basis van de actuele zorgvraag, gecombineerd met de volautomatische planning generator en de uitgebreide mobiele app gaf de doorslag.


Lees meer

Sociaal Domein: declaraties zonder de juiste beschikkingen, wat nu?   jan 21, 2016

Constateert u als gemeente ook grote verschillen tussen de door u afgegeven Jeugdzorg beschikkingen en de ontvangen declaraties van uw zorgaanbieders? Heeft u inmiddels al zicht op alle jeugdzorgcliënten die binnen uw gemeente in zorg zijn?

Het afgelopen jaar hebben zowel gemeenten als zorginstellingen zich ingespannen om de basisadministratie op orde te krijgen. Ondanks deze inspanningen hebben veel gemeenten nog steeds geen zicht op alle cliënten in de Jeugdzorg en zijn er nog steeds (grote) verschillen tussen wat ze volgens hun cliëntenadministratie zouden verwachten aan declaraties en wat ze daadwerkelijk aan declaraties van zorgaanbieders ontvangen hebben. Het probleem ligt niet alleen bij de backoffice van de gemeente, maar ook bij de administratie van de zorgorganisatie. Onjuiste, onvolledige administratie (o.a. van DBC’s) of andere interpretaties van beschikkingen hebben geleid tot de verschillen. De grote vraag is dan: hoe lossen we dit op ?

onze aanpak - Team M en Vanberkel Professionals hebben een effectieve aanpak ontwikkeld om samen met  gemeenten en zorgaanbieders tot een oplossing te komen. Onze aanpak gaat uit van een aantal logische stappen en maakt gebruik van de analysesoftware Team M:

stap 1: verschillen analyse - In stap 1 worden de cliënten uit de basisadministratie van de gemeente vergeleken met de cliënten uit de basisadministratie van de zorgaanbieders. Daarnaast worden de beschikkingen van cliënten vergeleken met de geleverde zorgarrangementen van cliënten. De analysemodellen van Team M bieden snel een inzicht in de verschillen tussen de administraties.

stap 2: aanpassen in bronsystemen - Overleg met elke zorgaanbieder om verschillen te duiden. Deze verschillen dienen te worden aangepast in de bronsystemen van de gemeente en de zorgaanbieder.

stap 3: opstellen en doorgronden van protocol van berichtenverkeer - In overleg met zorgaanbieders opnieuw vaststellen van inhoud van beschikking, zorgarrangement en start- en stop zorgmoment. Dit is bedoeld om toekomstige beschikkingen synchroon te laten lopen met de geleverde arrangementen door zorgaanbieders.

Meer weten?: Team M en Vanberkel Professionals willen u graag bijstaan met hun kennis en analysemodellen. Team M  gebruikt hierbij uitgebreide kennis over de inhoud van de zorgproducten (WMO, jeugdzorg en GGz) en de administratieve processen bij de zorgaanbieders. Tevens hebben onze organisaties veel ervaring opgedaan bij gemeenten in het bieden van oplossingen ten aanzien van de gedecentraliseerde zorg. Tot onze klanten behoren o.a. de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Delft, Arnhem, Schiedam, Hoorn, Leeuwarden, Schiedam, Venlo en Oosterhout. Bel of mail voor een afspraak met Bart en Hugo: b.meeuwis@teamm.nl en h.drolsbach@vbprofs.nl


Lees meer

STMR kiest voor Rolling Forecast Manager©    dec 23, 2015

Met RFM geeft STMR hun wijkteams een tool om hun formatieplanning beter te laten aansluiten op fluctuerende zorgvraag. De eenvoudige interface en heldere informatie om schepr te prognosticeren en te plannen verhoogt betrokkenheid van de teams en daarmee ook de productiviteit.


Lees meer

Gemeente Venlo én Gemeente Schiedam kiezen voor FIM 3D   jul 8, 2015

De nieuwe module komt als uitbreiding van PRM 3D. De correlatiematrix waarmee een correlatie tussen gemeentelijk beleid en uitkomst gesimuleerd kan worden, wordt in co-creatie met de gemeente Schiedam ontwikkeld.


Lees meer

DCA: Declaratie Controle Applicatie   mei 6, 2015

In de DCA worden de gecodeerde iWMO en iJW berichten ingelezen. Declaraties uit beide domeinen kunnen in één applicatie worden gecontroleerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Van de gecontroleerde declaraties wordt een rapportage gemaakt die in Excel is te openen. De DCA draait alleen lokaal bij de gemeente en daarom is het niet nodig om privacygevoelige informatie te versturen.

De DCA is helder, compleet en nauwkeurig en kan u helpen bij een snelle verwerking van de facturen en administratie.


Lees meer

Zorginfrastructuur 2015-2017   mrt 12, 2015

Het instrument 'subsidie' waar de NZa voor gekozen heeft is in deze interessant. Een correcte aanvraag is nu nog relevanter dan vroeger. Onjuiste aanvragen kunnen immers in zijn geheel afgekeurd worden door de Nza én door de accountant achteraf. Team M kan u helpen met de hernieuwde aanvraag, zodat deze op een juiste wijze gehonoreerd wordt door zowel de NZa als de accountant.


Lees meer

Hoorn en Oosterhout kiezen ook voor FIM 3D   mrt 12, 2015

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de bronsystemen van de gemeenten te koppelen aan de datawarehouse van de gemeenten. Zodra dit gereed is  kan FIM 3D gekoppeld worden en kunnen de eerste rapportages in beeld gebracht worden. Voor meer informatie over deze implementaties kunt u terecht bij b.meeuwis@teamm.nl


Lees meer

Leeuwarden en Arnhem kiezen voor zekerheid in monitoring: FIM 3D   mrt 12, 2015

Zo gaan hun budgetten, contracten, uitnutting en facturatie monitoren in FIM 3D. De implementatie loopt nu.


Lees meer

FIM 3D: monitoren van contracten en realisatie nu ook voor zorginstellingen    mrt 12, 2015

Met behulp van FIM 3D kunnen zorginstellingen  hun contracten en realisatie monitoren. Door een weergave van hun budgetten, contracten, realisatie en facturatie worden risico’s voor zorginstellingen sterk verminderd. FIM 3D is met name interessant als de zorginstelling vele contractpartijen (gemeenten, NZa en zorgverzekeraars) hebben met elk eigen contractvoorwaarden ( prijzen, garanties, budgetplafonds etc).


Lees meer

Groningen en Leiden kiezen Prognosemodel 3D   jun 30, 2014

Na Amersfoort en Arnhem kiezen nu ook Groningen en Leiden voor het Prognosemodel van Team M. Met behulp van dit model gaan de gemeenten hun aanspraken binnen het sociaal domein prognosticeren en de effecten van maatregelen voorspellen.


Lees meer

Ook Amersfoort kiest Prognose- en governancemodel Team M   mei 19, 2014

Team M ontwikkelt en implementeert dit model nu ook voor Amersfoort. Met dit model kunnen in eerste instantie de aanspraken en kosten van zorg-en participatiediensten worden vergeleken en in lijn gebracht worden met het beschikbare budget. Vervolgens dient de tool ook voor het monitoren van de uitnutting van het budget ten opzichte van de oorspronkelijke prognose.

Indien u meer informatie wenst over dit model kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl


Lees meer

Nieuw! Prognose- en governancemodel   mei 19, 2014

In opdracht van de gemeente Arnhem ontwikkelt Team M een financieel prognose- en governancemodel ten behoeve van de begroting, besturing en controle van de gelden binnen het sociaal domein. 

Indien u meer informatie wenst over dit model kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl


Lees meer

Gemiva kiest Scenarioplanner©   mei 19, 2014

Gemiva-SVG Groep, gevestigd in Gouda, heeft besloten de Scenarioplanner aan te schaffen voor hun meerjarenbegrotingen. Met de Scenarioplanner worden de  impactanalyses gepresenteerd in heldere overzichten die aansluiten op de administratie van Gemiva.


Lees meer

OmzetFormatieCalculator   jan 27, 2014

Het berekenen van omzetten op basis van productie is éénvoudig met de OmzetFormatieCalculator© van TeamM. U kiest het product en geeft het aantal éénheden op waarna de omzet en de benodigde formatie (direct zorgpersoneel) worden berekend.
U heeft de controle over variabelen als kortingspercentages, FWG-schalen en productiviteit.

Bel ons voor een demonstratie.


Lees meer
thuiszorg

thuiszorg niet naar gemeenten   nov 14, 2013

http://www.skipr.nl/actueel/id16392-thuiszorg-niet-naar-gemeenten.html

begrotingsfunctie

begrotingsfunctie in Scenarioplanner©   nov 14, 2013

Binnen de Scenarioplanner© is een functie toegevoegd waarmee op basis van een populatie extramurale en intramurale cliënten een normatieve begroting kan worden opsgesteld. Na invoeren van de productmix (AWBZ en GGZ-DBC) rolt er uit de Scenarioplanner© direct een begroting die een budget geeft voor de normformatie, middelen en overhead. Deze normbegroting is met enkele parameters instelbaar en door de stichting aan te sluiten op hun uitgangspunten.


Lees meer

Viva! Zorggroep implementeert de Scenarioplanner   nov 11, 2013

Viva! Heeft gekozen voor de Scenarioplanner voor het maken van hun meerjarenbegrotingen en hun scenarioberekeningen.

GGZ-Centraal kiest Scenarioplanner©   okt 29, 2013

GGz Centraal gaat aan de slag met de Scenarioplanner© en bouwt nu verschillende toekomstscenario’s met business cases die voor hen relevant zijn. Hierbij worden vastgoedstrategieën, beleidswijzigingen en afbouw van bedden gecombineerd.