wij kapitaliseren uw visie

 

 

financiele monitoring en prognose van exploitaties in scenario's

roosterplanning van medewerkers op basis van berekende en benodigde capaciteit 

financiele monitoring van uitvoering van taken binnen het sociaal domein door gemeente

monitoring en prognose van personele inzet vs omzet en zorgproductie voor zorginstelling

berekenen van de normatieve omzet en formatie op basis van zorgproducten en volume (PxQ)

controle en validatie van declaraties van leveranciers 3D aan gemeente

factureren en BI informatie tonen aan zorginstellingen door apotheek

financiele beoordeling van beleidskeuzes op basis van kosten/baten, effecten en gewichten