wij kapitaliseren uw visie

  FIM 3D©

Applicatie FIM 3D is een applicatie waarmee alle relevante financiële gegevens (verplichtingen, kosten, baten) bij de uitvoering van taken door gemeenten binnen het sociaal domein in beeld worden gebracht.

In FIM 3D kan gekozen worden voor het laten zien van resultaten vanuit verschillende perspectieven. Zo kan de informatie in beeld worden gebracht op regio-, gemeente- of wijkniveau. Daarnaast kan men ook inhoudelijk inzoomen op een rubriek (jeugd, WMO, participatie) of op een productgroep (bijvoorbeeld: beschermd wonen, huishoudelijke verzorging). FIM 3D geeft steeds een actueel beeld van de financiële situatie door alle relevante bedragen en aantallen op basis van de gemaakte selecties te tonen in tabellen en grafieken.

FIM 3D is geprogrammeerd als een applicatie op een Oracle database en kan worden benaderd via een webbrowser. De heldere weergave en de directe beschikbaarheid van de resultaten voor verder gebruik verhogen de toepasbaarheid en het gebruiksgemak van FIM 3D.

Gebruik van FIM 3D

FIM 3D kan door geautoriseerde gebruikers met een webbrowser eenvoudig benaderd worden door in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Elke gebruiker krijgt toegang tot één of meerdere procesfasen in FIM 3D. In iedere procesfase kan de gebruiker een geografische en een inhoudelijke selectie maken. Met het maken van de selectie worden de resultaten direct in grafieken en tabellen getoond. Een aanpassing van de selectie geeft ook direct andere resultaten.

Voor het pnemen van resultaten in rapportages en het zelf bewerken van overzichten is een exporteerfunctie beschikbaar, waarmee de tabellen als een excel-blad kunnen worden gedownload.

Om het model te voeden worden de gegevens uit één of meerdere bronsystemen, bijvoorbeeld de financiële administratie, automatisch ingelezen.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties