wij kapitaliseren uw visie

  Formatiemonitor©

Naar aanleiding van een specifieke vraag van een zorginstelling heeft TeamM de nieuwe applicatie Formatiemonitor ontwikkeld. De vraag was: Hoe kunnen we snel en actueel monitoren of de inzet van medewerkers (formatie) voldoende aansluit bij bij de zorgvraag (productie)?

Het plannen van de juiste personeelscapaciteit is voor veel zorgorganisaties een lastige klus. Vaak worden daarbij de zorgarrangementen of indicaties van cliënten als uitgangspunt genomen. Echter, de werkelijke zorgvraag kan in de tijd sterk fluctueren. Vaak zijn zorgarrangementen ook wat ruimer opgesteld dan de zorg die werkelijk geleverd wordt. Dit kan leiden tot ongewenste en onverwachte over- en onderbezetting van teams en afdelingen.

Hoeveel medewerkers op welk niveau moeten er worden ingezet? De Formatiemonitor is ontwikkeld om precies dat in beeld te brengen. Per afdeling of team wordt de formatie berekend met behulp van een instelbare functiemix en productiviteit. Daarbij kan er voor gekozen worden om de zorgarrangementen of indicaties als uitgangspunt te nemen. Er kan ook voor gekozen worden om de gerealiseerde productie van een vorige periode te gebruiken. In beide gevallen kan de formatie voor de komende, te plannen, periode(n) bijgesteld worden om nog beter aan te sluiten bij de verwachte zorgvraag.

De aldus berekende normformatie wordt vergeleken met de werkelijk aanwezige formatie. Direct is te zien op welke functie er te veel of te weinig contracturen zijn. Vervolgens kan per medewerker gemuteerd worden om een passende formatie te creëren.

In de Formatiemonitor kan zelf heel eenvoudig de benodigde data geüpload worden. Zo bepaalt de gebruiker altijd de formatie op basis van de meest recente gegevens. De Formatiemonitor is online beschikbaar voor zowel teams als planners en managers. Eenvoud en helderheid in het gebruik leiden tot een optimale planning.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties