wij kapitaliseren uw visie

 MFact©

Naar aanleiding van een specifieke vraag van een instellingsapotheek heeft TeamM de nieuwe applicatie MFact ontwikkeld. De vraag was: Hoe kunnen we verschillende deelfacturen uit verschillende bronbestanden automatisch samenvoegen tot een factuur aan een zorginstelling?

Het leveren van medicatie aan grote zorginstellingen wordt steeds meer gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Onderdeel van deze ontwikkeling is de professionalisering van de maandelijkse facturatie en periodieke rapportage naar instellingen. Nu nog worden facturen samengesteld uit verschillende bronbestanden die, na handmatig valideren, in bijvoorbeeld Excel worden opgesteld. Management rapportages per instelling worden op een vergelijkbare wijze opgesteld. Een verbijzondering naar bijvoorbeeld afdeling, geneesmiddel of cliënt is niet mogelijk. Zowel de intrinsieke behoefte aan inzicht en overzicht bij instellingsapotheken als de expliciete wensen van instellingen vragen om het gebruik van een integrale applicatie waarmee eenvoudig, eenduidig en betrouwbaar gefactureerd en gerapporteerd kan worden.

De ontwikkelde applicatie dient ter vervanging van het handmatig verzamelen, samenstellen, valideren en opstellen van facturen en rapportages. Met de applicatie kan een instellingsapotheek facturen en rapportages opstellen en kunnen instellingen deze online inzien. De applicatie kan dit op basis van verschillende bronbestanden, de Z-Index database en contractuele afspraken per instelling doen in een werkbaar automatisme.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties