wij kapitaliseren uw visie

 

OFC© omzet formatie calculator

In de applicatie OFC kunnen budgetten en normformaties voor zorginstellingen worden berekend op basis van invoer van aantallen zorgproducten. De calculator berekent met behulp van parameters een normformatie van direct zorgpersoneel.

Met het invoeren van zorgproduct en aantal wordt direct berekend wat het budget, de NHC en de NIC is. Dit wordt weergegeven in de tabel omzet. Naast omzet zijn er nog een aantal andere overzichten als resultaat.

Overzicht omzetverdeling geeft de verdeling van omzet naar zorgtype Woonzorg, Behandeling, Dagbesteding en Verblijf weer. De verdeling is gebaseerd op de normatieve onderverdeling van de de NZa tarieven

In overzicht formatie wordt het aantal FTE op basis van een normformatie aangegeven. Ook worden de totale kosten FTE van de formatie aangegeven ten opzichte van de omzet. In overzicht kosten fte per schaal zijn de loonkosten verder uitgesplitst naar FWG schaal. Dit overzicht is gebaseerd op de normformatie die hoort bij de ingevoerde producten en aantallen en de loonschalen. Beiden worden ingesteld in de parameters.

De berekeningen zijn op de producttarieventabel van NZa gebaseerd en op ingestelde parameters. Bezettingsgraad, korting zorgkantoor, percentage overhead, groepsgrootte dagbesteding en normformatie kunnen in parameters worden ingesteld. In FWG schalen zijn de loonkosten en directe uren per FTE per jaar voor de verschillende schalen opgenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met cao tabellen, ORT, vakantiedagen, ziekteverzuim etc.

De aangemaakte calculatie kan in samenvatting bekeken worden bij projecten Omzet, omzet NHC en kosten FTE worden nu, uitgesplitst naar zorgtype weergegeven. De uitkomsten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de projectregels te vullen. 

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties