wij kapitaliseren uw visie

 PRM©

Applicatie PRM is een prognosemodel waarmee een gemeente beleidskeuzes financieel kunnen beoordelen. In PRM worden de effecten van groeifactoren, prijsontwikkelingen en eigen maatregelen gesimuleerd. Door prognoses in verschillende scenario’s voor een aantal jaren te maken kan tijdig ingegrepen worden als daar aanleiding voor is.

PRM is geprogrammeerd als een applicatie op een Oracle database. Dit verzekert een stabiele en betrouwbare verwerking van invoergegevens en resultaten. PRM kan door de gebruikers via een webbrowser benaderd worden door in te loggen met een unieke gebruiksnaam en wachtwoord.

In PRM worden prognoses gemaakt van aanspraken, kosten en budgetten voor een periode van 5 jaar. De prognoses zijn gebaseerd op de bestaande aanspraken op voorzieningen binnen het sociaal domein. PRM wordt daarvoor gevoed met verschillende databestanden die nu al beschikbaar en toegankelijk zijn voor gemeenten, bijvoorbeeld: Vektis, CAK, eigen bestanden voor bijstand en participatie en zorgcontracten tussen provincies, Bureau Jeugdzorg en Jeugdzorgaanbieders.

De prognoses in PRM zijn ook gebaseerd op de jaarbegroting en meerjarenbegroting van een gemeente. In de begrotingen wordt vastgelegd welke budgetten voor (deel)domeinen beschikbaar zijn. PRM wordt daarvoor gevoed met bestanden uit het gemeentefonds / deelfonds Sociaal Domein en eventueel andere beschikbare middelen. Budgetten, aanspraken en kosten worden in PRM door middel van selecties gestructureerd naast elkaar gezet. Aanspraken en kosten worden beïnvloed door instellingen van parameters en door zelf aan te maken maatregelen.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties