wij kapitaliseren uw visie

  Scenarioplanner©

 
Met applicatie Scenarioplanner maakt een organisatie exploitatieprognoses. De begroting, activa en financiering vormen de basis. Toekomstige projecten en veranderingen zijn de aanvulling. Verwachtte ontwikkeling van balans, exploitatie, kasstromen en ratio's zijn het resultaat.

 

U kunt na implementatie en instructie van TeamM zelf met de Scenarioplanner rekenen aan prognoses, businesscases en scenario's. Desgewenst leveren wij ook uitgebreide ondersteuning bij de invoer van nieuwe projecten en het gebruik van de applicatie.

referenties