wij kapitaliseren uw visie

werking Scenarioplanner

bronbestanden - De Scenarioplanner wordt gekoppeld aan bronbestanden uit uw eigen financiële systemen. Door deze koppeling heeft u zicht op de lopende exploitatie op meerdere niveaus in uw organisatie. Daarbij kan uw eigen organisatiestructuur worden gevolgd maar ook een indeling naar gebouwen behoort tot de mogelijkheden. Binnen de Scenarioplanner worden alle inkomsten en uitgaven in rubrieken ingedeeld waardoor het mogelijk is om met groeifactoren per rubriek de gevoeligheid in beeld te brengen. Het koppelen van bronbestanden wordt door TeamM verzorgd in de implementatiefase.

projecten - Vervolgens kunnen in de Scenarioplanner projecten worden aangemaakt waarin nieuwe inkomsten en uitgaven worden ingevoerd. Naast te activeren investeringen kunnen dit ook eenmalige en periodieke bedragen zijn. Een project kan worden gekoppeld aan een gebouw waarmee een bepaalde vastgoedstrategie wordt gevolgd. Speciaal voor zorginstellingen zijn er, ten behoeve van projectinvoer, rekenhulpen opgenomen waarmee snel productieomzet en loonkosten kunnen worden bepaald op basis van productie-eenheden (WLZ ZZP en ZVW DBC’s en DOT).

scenario's - Door een selectie te maken uit de onderdelen die u in de berekening wilt betrekken, bijvoorbeeld een kostenplaats of de organisatie als geheel en daar projecten aan toe te voegen, stelt u een berekening samen. Door de projecten slim in te delen en op elkaar te “stapelen” kunt u eenvoudig meerdere scenario’s berekenen.