wij kapitaliseren uw visie

  Uurwerk©

De bekostiging van de zorg is erg volatiel geworden, of het nu gaat om ZVW, WMO of de WLZ inkomsten. Elke periode kan de te realiseren productie per afdeling sterk afwijken van oorspronkelijke ramingen. Gezien het feit dat de marges erg klein zijn is het planning en roostering proces van de personele inzet een belangrijk proces voor een gezonde bedrijfsvoering.  

 

Applicatie Uurwerk toont per kostenplaats per periode het beschikbare budget voor de directe personele inzet. Dit budget volgt uit de arrangementen van de cliënten die aan de kostenplaats gekoppeld zijn. Vanuit de arrangementen wordt automatisch een basisrooster opgebouwd dat aansluit op de specifieke zorgvraag per tijdvak per niveau. Dit basisrooster kan te allen tijde naar eigen inzicht nog aangepast worden.

Vervolgens wordt met behulp van de diensten configurator automatisch de ideale dienstenverdeling over de medewerkers verdeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met beschikbaarheid van de medewerkers, ATW, niveau, aantal contracturen, evenwichtige verdeling van moeilijke diensten. Aanpassingen op dit voorstel is uiteraard weer eenvoudig door te voeren.

Deze verdeling van diensten worden in Uurwerk omgezet naar werktijden, die bij de planning weer gebruikt worden. Bij de planning op dagen worden ziekte, overuren en vakantiedagen automatisch in ogenschouw genomen. Maatregelen (bijvoorbeeld: het beëindigen van een tijdelijk contract of het wel/ niet gebruiken van flexibele uren) die inspelen op de verwachte verandering (bijvoorbeeld: leegstand van bedden) kunnen worden ingevoerd in Uurwerk. Gedurende de periode kan het rooster aangepast worden. uurwerk biedt hierin veel vrijheid.

Alle wijzigingen leiden tot een nieuwe zorgexploitatie die direct weer in beeld komt. Incidenten die leiden tot openstaande diensten worden eenvoudig verwerkt via Uurwerk in combinatie met Uurwerk Mobile. Uurwerk Mobile is een app waarin het rooster, openstaande diensten berichten, tijdsregistratie en cliëntenroute voor extramurale medewerkers getoond wordt. In Uurwerk Mobile kunnen diensten ook rechtstreeks geruild worden met andere collega’s met het juiste niveau die beschikbaar zijn.

Tenslotte wordt in Uurwerk ook een cliëntenplanning op dag basis gemaakt. Deze verdeling van cliënten naar dienstdoende medewerkers houdt rekening met medewerkersvoorkeur van de cliënt, niveau, optimale samenstelling van taken en (optioneel) de route.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties